Gauti paskolą būstui įsigyti, kai dirbate ne pagal darbo sutartį, o su individualia veikla yra sudėtingiau. Bankai ir kredito unijos taiko kitokius reikalavimus, todėl būsto paskolos taip pat nėra prieinamos vienodai lengvai. Be to, kad jums reikės sukaupti pradinį įnašą, kredito įstaigos reikalaus, kad parodytumėte didesnes pajamas nei tuo atveju, jei dirbtumėte pagal darbo sutartį.

Reikalavimai dirbantiems savarankiškai ir norintiems gauti būsto paskolą

Bankai, kredito unijos ir kiti būsto paskolos davėjai, prieš suteikdami kreditą privalo kompleksiškai įvertinti prašymą pateikusio asmens kreditingumą. Vertinant asmens mokumą ir rizikas yra atsižvelgiama į įvairius kriterijus: kredito istoriją, turimus įsipareigojimus, šeimos sudėtį, esamas ir planuojamas išlaidas bei pajamų dydį ir jų stabilumą. Būtent pastarasis kriterijus yra svarbiausias, o jo vertinimas daro didžiausią įtaką savarankiškai dirbančių asmenų galimybės gauti paskolą būstui įsigyti.

Dirbant pagal darbo sutartį ir turint gerą darbo stažą, kredito įstaigos gali daryti prielaidą, kad iš atlyginimo gaunamos pajamos ateityje išliks stabilios. Tai leidžia tiksliau įvertinti paskolos gavėjo mokumą, kreditingumą ir rizikas.

Tuo tarpu dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar autorines sutartis turi mažiau stabilias pajamas. Jų stabilumas taip pat priklauso nuo veiklos pobūdžio. Tos pačios pajamos gaunamos iš laisvai samdomo darbo nėra vertinamos taip pat kaip pajamos gaunamos iš spekuliacijų užsienio valiutų rinkoje. Todėl bankas pritaikys skirtingus koeficientus ir taikys skirtingus kreditingumo vertinimus priklausomai nuo gaunamų pajamų pobūdžio ir veiklos rūšies.

Taip pat papildomi reikalavimai keliami, kai pajamos iš individualios veiklos gaunamos grynaisiais. Tokiais atvejais kredito įstaigų vertinimas skiriasi: vieni tokioms pajamoms pritaikys atitinkamą koeficientą, kiti – nedarys skirtumo tarp pajamų gautų grynaisiais ir bankiniu pavedimu, jei jų legalumas nekels klausimų, o treti tokių pajamų apskritai nevertins. 

Taip pat skirtingai vertinamas ir pajamų stabilumas. Dirbant pagal darbo sutartį būsto paskolą galima gauti parodžius 6 mėnesių darbo stažą ir susijusias pajamas. Tuo tarpu dirbantys savarankiškai gali privalėti pateikti banko išrašą įrodantį 12, 24, o kartais net 36 mėnesių pajamas. Išimtinais atvejais gali užtekti ir tų pačių 6 mėnesių pajamų.

Pastebėtina, kad būsto paskolas dirbantiems savarankiškai (pagal individualią veiklą, verslo liudijimą ar autorystes sutartis) lengviau suteikia kredito unijos, nei bankai.